Michal Kocián


Narodil se 12. 11. 1960 v Praze. V prostředí českého komiksu se pohybuje již od osmdesátých let 20. století, kdy se jeho ilustrace a komiksy poprvé objevily v časopisech Kometa a Aréna a doprovodily několik knih Jaroslava Foglara. V následujícím desetiletí, po které vedl vlastní DTP studio a reklamní agenturu, se podílel na předtiskové přípravě mnoha publikací pro nakladatelství Olympia (např. souborného vydání Rychlých šípů) a pro nakladatelství Leprez. Zároveň po tři roky vydával časopis Skaut-Junák pro skautskou organizaci a přispíval do něj občasnými ilustracemi. S přelomem tisíciletí počíná souborem komiksů Strážci času jeho spolupráce s Vlastislavem Tomanem a zároveň se objevují jeho ilustrace v časopise ABC. S V. Tomanem je to pokračování Kruana a po něm následuje celá řada dalších komiksů s různými scénáristy. Od roku 2005 se pak už plně věnuje knižnímu a časopiseckému komiksu s převážně historickou tématikou pro společnost Albatros Media, nakladatelství Argo a Olympia a společné tvorbě se scénáristy Václavem Šorelem, Zdeňkem Ležákem, Ondřejem Neffem, Gutwirthem nebo Václavou Jandečkovou.