Úvod > O nás > Zprávy z redakce > Soutěžte o skejt Maxe Habance

Soutěžte o skejt Maxe Habance

18. 10. 2018

Jeden z nejlepších českých skejťáků Maxim Habanec vydává knížku! Jmenuje se Maxim Habanec: Život je skejt a světlo světa spatří už 15. listopadu. Dozvíte se v ní nejen o Maxových začátcích, prvních pádech i výhrách, ale načerpáte také spoustu tipů a triků, jak se skejtem začít. A abyste měli na čem jezdit, máme pro vás soutěž o skate desku, na které jezdil i Max! 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE MAXŮV SKEJT

 

Pořadatel a organizátor soutěže:

Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14206.

 

Název soutěže:

Maxův skejt

 

Místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky, a to prostřednictvím e-shopu pořadatele umístěného na adrese www.albatrosmedia.cz.

 

Trvání soutěže:

Soutěž trvá od 18.10.2018 do 12.11.2018

 

Pro koho je soutěž určena:

Soutěž je určená pro fyzické osoby starší než 13 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, které se soutěže účastní se souhlasem svého zákonného zástupce a které splní všechny podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

 

Zadání soutěže:

Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že splní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech a v době trvání a v místě konání soutěže si závazně koupí (objedná a zaplatí) knihu „Maxim Habanec: Život je skejt“. Odesláním závazné objednávky bude soutěžící automaticky zařazen do losování o výhru. Losování se uskuteční 5. 12. 2018. 

 

Výhra:

Skate deska Maxima Habance. 

 

Výhru organizátor výherci doručí bez zbytečného odkladu po potvrzení korespondenční adresy výhercem. V čase předání výhry je výherce povinen mít závaznou objednávku již uhrazenou. Při neuhrazené anebo stornované závazní objednávce, při nepotvrzení korespondenční adresy, ztrácí výherce právo na předání výhry a výhra propadne organizátorovi soutěže.

 

Vítěz:

Vítěz bude o své výhře informován do 10 dnů od losování, prostřednictvím e-mailu. Po vylosování bude výherce osloven organizátorem za účelem potvrzení korespondenční adresy.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži nám, jako pořadateli, udělujete ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Osobní údaje zadané soutěžícím zpracovává pořadatel výlučně za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Svou účastí vyjadřuje účastník soutěže pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti, a to výlučně za účelem své účasti v soutěži, prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace, vyhodnocení soutěže a předání výher, a to po dobu trvání soutěže a 5 let od jejího skončení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit. 

 

Účastí v soutěži projevuje soutěžící souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s předáním výhry, pokud se soutěžící stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejněním osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na produktech pořadatele, konkrétně www.albatrosmedia.cz  nebo na Facebookové/Instagramové stránce pořadatele, a to nejméně po dobu pět (5) let ode dne pořízení těchto záznamů. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z výher, souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu (jméno, příjmení, telefon, ulice vč. čísla popisného, město a PSČ, přičemž adresa bude třeba pouze při volbě zákazníka k doručení výhry poštou) zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťující technickou stránku soutěže, jakým je např. zajištění doručení výhry.

 

Souhlas může být kdykoli písemně odvolán zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: gdpralbatrosmedia.cz nebo zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s., Na Pankráci 30,140 00 Praha.

 

Účastí v soutěži potvrzujete, že: 

·     berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Ø  požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

Ø  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

Ø  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,

Ø  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

Ø  právo namítat,

Ø  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ostatní podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který je umístěn v soutěžním postu.

 

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.

 

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím e-mailu uvedeného v pravidlech soutěže nebo dopisu na adresu sídla pořadatele během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a rovněž osoby jemu blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

 

Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby.

 

Pro informace k soutěži, podávaní námitek a komunikaci s účastníky soutěže slouží e-mailová adresa: eshopalbatrosmedia.cz

 

V Praze 18. 10. 2018

Zprávy z redakce

10. 03. 2021

Předpověděl spisovatel Franck Thilliez budoucnost?

Když v roce 2015 francouzský autor Franck Thilliez vydal ve své rodné zemi knihu Pandemie, mnoho... [více]

04. 11. 2020

6 otázek pro Alexandru Schneider Hrouzkovou…

Známá psycholožka a psychoterapeutka právě vydává v NAKLADATELSTVÍ XYZ svou třetí knihu,... [více]

Tento web používá pro svoji funkčnost, analýzu návštěvnosti a nástroje marketingu soubory cookies. ZOBRAZIT DETAILY Rozumím